Mededeling aan de gemeenteraad stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2019

Algemene informatie
Nr. Memo 2019/36
Onderwerp stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2019

Bijlage