Mededeling aan de gemeenteraad Memo: Gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/38
Onderwerp Memo: Gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)

Bijlage