Mededeling aan de gemeenteraad Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ''Omgevingsplan veegplan 7''

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/24
Onderwerp Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ''Omgevingsplan veegplan 7''

Bijlage