Mededeling aan de gemeenteraad Gedeeltelijke huurkwijtschelding sportverenigingen november 2021 – januari 2022

Algemene informatie
Nr. Memo 2022/25
Onderwerp Gedeeltelijke huurkwijtschelding sportverenigingen november 2021 – januari 2022

Bijlage