Mededeling aan de gemeenteraad Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: 'veegplan 8a'

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/64
Onderwerp Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: 'veegplan 8a'

Bijlage