Mededeling aan de gemeenteraad Memo: Wijzigingen balieomgevingsvergunning per 1 januari 2024 i.v.m. de Omgevingswet

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/63
Onderwerp Memo: Wijzigingen balieomgevingsvergunning per 1 januari 2024 i.v.m. de Omgevingswet

Bijlage