Mededeling aan de gemeenteraad consequenties uittreding gemeente Veghel uit BSOB

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/10
Onderwerp consequenties uittreding gemeente Veghel uit BSOB

Bijlage