Mededeling aan de gemeenteraad Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan veegplan 5"

Algemene informatie
Nr. Memo 2020/51
Onderwerp Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan veegplan 5"

Bijlage