Mededeling aan de gemeenteraad Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019 en gevolgen van het abonnementstarief Wmo

Algemene informatie
Nr. Memo 2020/20
Onderwerp Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019 en gevolgen van het abonnementstarief Wmo

Bijlage