Mededeling aan de gemeenteraad stand van zaken van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugd en de implementatie ervan

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/54
Onderwerp stand van zaken van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugd en de implementatie ervan

Bijlage