Mededeling aan de gemeenteraad stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2017

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/15
Onderwerp stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2017

Bijlage