Mededeling aan de gemeenteraad VNG brief d.d. 28 oktober 2022 inzake invulling vacatures VNG bestuur en commissies

Algemene informatie
Nr. Memo 2022/70
Onderwerp VNG brief d.d. 28 oktober 2022 inzake invulling vacatures VNG bestuur en commissies