Mededeling aan de gemeenteraad Vragen/antwoorden verzwaard adviesrecht. participatieplicht, uitgebreide procedure

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/64
Onderwerp Vragen/antwoorden verzwaard adviesrecht. participatieplicht, uitgebreide procedure

Bijlage