Mededeling aan de gemeenteraad Stand van zaken verkoop kavels per 31 december 2020

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/03
Onderwerp Stand van zaken verkoop kavels per 31 december 2020

Bijlage