Mededeling aan de gemeenteraad Aanvulling Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan veegplan 8B’

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/66
Onderwerp Aanvulling Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan veegplan 8B’

Bijlage