Mededeling aan de gemeenteraad Memo Stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2023

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/35
Onderwerp Memo Stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2023

Bijlage