Mededeling aan de gemeenteraad MEMO inzake afvalstoffenheffing en rioolheffing n.a.v. de motie die daarover is aangenomen in december.

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/09
Onderwerp MEMO inzake afvalstoffenheffing en rioolheffing n.a.v. de motie die daarover is aangenomen in december.

Bijlage