Mededeling aan de gemeenteraad Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018

Algemene informatie
Nr. Memo 2019/32
Onderwerp Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018

Bijlage