Mededeling aan de gemeenteraad Voortgang tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/30
Onderwerp Voortgang tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties

Bijlage