Mededeling aan de gemeenteraad Zienswijzen tegen Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/17
Onderwerp Zienswijzen tegen Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Bijlage