Mededeling aan de gemeenteraad Versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/61
Onderwerp Versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders

Bijlage