Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
26 september 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
Dit is een gecombineerde commissie B&S en W&W.
Op 5 september 2023 heeft het presidium de voorlopige agenda van de gecombineerde commissie B&S en W&W vastgesteld.
10 oktober 2023 Themabijeenkomst
Benen op tafel sessie met de ambtelijke organisatie (bijeenkomst van intern beraad en derhalve niet openbaar).
Bijgevoegd de Begroting 2024 inclusief bijbehorende stukken.
Woensdag krijgen de raadsleden de Begroting in print uitgereikt bij de themabijeenkomst.
12 oktober 2023 Raadsvergadering
1 november 2023 Commissie Wonen en Werken
8 november 2023 Raadsvergadering
Reguliere raadsvergadering en aansluitend Begrotingsbehandeling
28 november 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
29 november 2023 Commissie Wonen en Werken
14 december 2023 Raadsvergadering
30 januari 2024 Themabijeenkomst
31 januari 2024 Themabijeenkomst
6 februari 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
7 februari 2024 Commissie Wonen en Werken
22 februari 2024 Raadsvergadering
12 maart 2024 Themabijeenkomst
13 maart 2024 Themabijeenkomst
19 maart 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
20 maart 2024 Commissie Wonen en Werken
4 april 2024 Raadsvergadering
14 mei 2024 Themabijeenkomst
15 mei 2024 Themabijeenkomst
21 mei 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
22 mei 2024 Commissie Wonen en Werken
4 juni 2024 Raadsvergadering
Door de verkiezingen op 6 juni, vindt de raadsvergadering plaats op 4 juni 2024.
12 juni 2024 Themabijeenkomst
18 juni 2024 Themabijeenkomst
Informele bijeenkomst Voorjaarsnota 2024
25 juni 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
26 juni 2024 Commissie Wonen en Werken
4 juli 2024 Raadsvergadering
Vaststellen Voorjaarsnota 2024
10 september 2024 Themabijeenkomst
11 september 2024 Themabijeenkomst
17 september 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
18 september 2024 Commissie Wonen en Werken
3 oktober 2024 Raadsvergadering
15 oktober 2024 Themabijeenkomst
29 oktober 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
30 oktober 2024 Commissie Wonen en Werken
6 november 2024 Raadsvergadering
Begrotingsraad
13 november 2024 Raadsvergadering
19 november 2024 Themabijeenkomst
20 november 2024 Themabijeenkomst
26 november 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
27 november 2024 Commissie Wonen en Werken
12 december 2024 Raadsvergadering