Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
26 april 2021 commissie Wonen en werken
28 april 2021 commissie Bestuur en leven
20 mei 2021 Raadsvergadering
Bijgevoegde stukken zijn aangereikt voor behandeling, het presidium zal op 12 april 2021 de voorlopige agenda van de raadsvergadering vaststellen.
29 mei 2021 Raadsvergadering
1 juni 2021 Raadsvergadering
9 juni 2021 commissie Wonen en werken
10 juni 2021 commissie Bestuur en leven
24 juni 2021 Raadsvergadering
5 oktober 2021 commissie Bestuur en leven
6 oktober 2021 commissie Wonen en werken
14 oktober 2021 Raadsvergadering
10 november 2021 Raadsvergadering
7 december 2021 commissie Bestuur en leven
8 december 2021 commissie Wonen en werken
16 december 2021 Raadsvergadering