Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
12 maart 2024 Themabijeenkomst
13 maart 2024 Themabijeenkomst
19 maart 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
20 maart 2024 Commissie Wonen en Werken
4 april 2024 Raadsvergadering
14 mei 2024 Themabijeenkomst
15 mei 2024 Themabijeenkomst
21 mei 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
22 mei 2024 Commissie Wonen en Werken
4 juni 2024 Raadsvergadering
Door de verkiezingen op 6 juni, vindt de raadsvergadering plaats op 4 juni 2024.
12 juni 2024 Themabijeenkomst
27 juni 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
4 juli 2024 Raadsvergadering
Vaststellen Voorjaarsnota 2024
10 september 2024 Themabijeenkomst
11 september 2024 Themabijeenkomst
17 september 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
18 september 2024 Commissie Wonen en Werken
3 oktober 2024 Raadsvergadering
15 oktober 2024 Themabijeenkomst
29 oktober 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
30 oktober 2024 Commissie Wonen en Werken
6 november 2024 Raadsvergadering
Begrotingsraad
13 november 2024 Raadsvergadering
19 november 2024 Themabijeenkomst
20 november 2024 Themabijeenkomst
26 november 2024 Commissie Bestuur en Samenleving
27 november 2024 Commissie Wonen en Werken
12 december 2024 Raadsvergadering