Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
7 september 2022 Thema/informatiebijeenkomst
20 september 2022 commissie Bestuur en leven
21 september 2022 commissie Wonen en werken
6 oktober 2022 Raadsvergadering
18 oktober 2022 Thema/informatiebijeenkomst
9 november 2022 Raadsvergadering
22 november 2022 Thema/informatiebijeenkomst
23 november 2022 Thema/informatiebijeenkomst
29 november 2022 commissie Bestuur en leven
30 november 2022 commissie Wonen en werken
15 december 2022 Raadsvergadering