Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
30 maart 2023 Raadsvergadering
12 april 2023 Themabijeenkomst
18 april 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
19 april 2023 Commissie Wonen en Werken
11 mei 2023 Raadsvergadering
30 mei 2023 Themabijeenkomst
31 mei 2023 Themabijeenkomst
6 juni 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
7 juni 2023 Commissie Wonen en Werken
13 juni 2023 Themabijeenkomst
Informele bijeenkomst inzake Voorjaarsnota 2023
22 juni 2023 Raadsvergadering
13 juli 2023 Raadsvergadering
12 september 2023 Themabijeenkomst
13 september 2023 Themabijeenkomst
26 september 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
27 september 2023 Commissie Wonen en Werken
3 oktober 2023 Themabijeenkomst
Informele bijeenkomst inzake Begroting 2024
12 oktober 2023 Raadsvergadering
8 november 2023 Raadsvergadering
Begrotingsbehandeling
21 november 2023 Themabijeenkomst
22 november 2023 Themabijeenkomst
28 november 2023 Commissie Bestuur en Samenleving
29 november 2023 Commissie Wonen en Werken
14 december 2023 Raadsvergadering