Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
11 november 2020 Raadsvergadering
1 december 2020 commissie Bestuur en leven
2 december 2020 commissie Wonen en werken
10 december 2020 Raadsvergadering