Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
10 november 2021 Raadsvergadering
7 december 2021 commissie Bestuur en leven
8 december 2021 commissie Wonen en werken
16 december 2021 Raadsvergadering