Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
25 januari 2022 Thema/informatiebijeenkomst
Toelichting kadernota BSOB
26 januari 2022 Thema/informatiebijeenkomst
1 februari 2022 commissie Bestuur en leven
2 februari 2022 commissie Wonen en werken
17 februari 2022 Thema/informatiebijeenkomst
22 februari 2022 Raadsvergadering
23 februari 2022 Thema/informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst over de locatie Hoekstraat 6/8, nu in gebruik door Familiestal. Toelichting op concept voor invulling en toekomst.
7 maart 2022 commissie Wonen en werken
8 maart 2022 commissie Bestuur en leven
28 maart 2022 Raadsvergadering
30 maart 2022 Raadsvergadering
21 april 2022 Raadsvergadering
12 mei 2022 Raadsvergadering
24 mei 2022 Thema/informatiebijeenkomst
31 mei 2022 Thema/informatiebijeenkomst
7 juni 2022 Thema/informatiebijeenkomst
8 juni 2022 commissie Bestuur en leven
9 juni 2022 commissie Wonen en werken
23 juni 2022 Raadsvergadering
6 september 2022 Thema/informatiebijeenkomst
7 september 2022 Thema/informatiebijeenkomst
20 september 2022 commissie Bestuur en leven
21 september 2022 commissie Wonen en werken
27 september 2022 Thema/informatiebijeenkomst
6 oktober 2022 Raadsvergadering
9 november 2022 Raadsvergadering
22 november 2022 Thema/informatiebijeenkomst
23 november 2022 Thema/informatiebijeenkomst
29 november 2022 commissie Bestuur en leven
30 november 2022 commissie Wonen en werken
15 december 2022 Raadsvergadering