GGD Hart voor Brabant 8 mei 2023

Algemene informatie
Plaats Provinciehuis, 's-Hertogenbosch
Tijd 15:30 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Gebiedsgericht Handhaven Mest De Peel

3 - Milieucriminaliteit

4 - Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel

5 - Agrarisch platform Brabant

6 - Verslag BPO 21 april 2022

7 - Rondvraag

8 - Sluiting