Behoud van kernkwaliteiten en ruimte voor nieuwe kansen

De gemeente legt de nadruk op behoud van de kernkwaliteiten die Boekel kenmerken. Zoals sociale samenhang, voldoende voorzieningen en activiteiten, betaalbaar wonen, veel vrijwilligers en een bloeiend verenigingsleven. Boekel is een gemeente die ruimte biedt aan innovatie en deregulering. Naast de meer algemene onderwerpen vraagt een aantal onderwerpen bijzondere aandacht. Opvang en integratie van statushouders is daar een voorbeeld van. Ook de gevolgen die gepaard gaan met vergrijzing en ontgroening, en de ontwikkelingen op het vlak van de intensieve veehouderij vragen de komende jaren extra aandacht. Ontwikkelingen die de gemeente Boekel nadrukkelijk ziet als kansen.

Samenwerking is nodig, fuseren niet

Om deze visie te realiseren wil en moet de gemeente samenwerken. Met de inwoners van de gemeente en met andere partijen binnen de gemeente zoals bedrijfsleven, instellingen en verengingen. Maar ook met andere overheden zoals gemeenten in de regio. Samenwerken in verschillende groepen en op verschillende niveaus is noodzakelijk. Zodat de gemeente niet alleen nu maar ook in de toekomst die eerste overheid voor de inwoner is. Dan kan de gemeente de diverse maatschappelijke opgaven op een adequate wijze aanpakken.

Er wordt steeds kritisch gekeken of een fusie een optie is die toegevoegde waarde heeft. Die vraag is uiteindelijk met een nee beantwoord. De gemeente Boekel laat zien dat ze bestaansrecht heeft en het gemeentebestuur is er van overtuigd dat dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Zelfstandigheid is geen doel op zich, maar wordt gezien als hét middel om er voor de Boekelse inwoners te zijn.

Strategische visie in één afbeelding  (PDF, 1.8 MB)

Volledige strategische visie (PDF, 4.6 MB)