De gemeenteraad heeft in 2011 ingestemd met deze ruimtelijke visie op de dorpsmantel. In de visie die is opgesteld in 2011 is de toekomstvisie vastgelegd voor zowel de landschappelijke inpassing van de randweg als ontwikkelingsmogelijkheden binnen De Dorpsmantel en de aanwezige buurtschappen. In de Ontwikkelingsvisie die nu voorligt zijn de benoemde ontwikkelingsmogelijkheden uit de visie van 2011 voor De Dorpsmantel (gebied Noord-West) uitgewerkt. Op 26 februari 2019, 18 en 19 maart 2019 en 22 oktober 2019 is met belanghebbenden uit het gebied gesproken over hun ideeën en wensen met betrekking tot de invulling. In deze ontwikkelingsvisie zijn de wensen, ambities en randvoorwaarden van zowel de gemeente als bewoners opgenomen.

Hieronder kunt u een afbeelding raadplegen van de omgevingsdialoog die op 17 september 2020 heeft plaatsgevonden. 

Poster omgevingsdialoog 17 september 2020 (PDF, 1.4 MB)

Vastgestelde ontwikkelvisie

Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noord-West vastgesteld. Deze is hieronder te raadplegen. 

Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noord-West (PDF, 25.3 MB)