Van 15 tot met 31 mei staat daarom op de website een gecombineerde digitale vragenlijst waarmee u als inwoner kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor deze onderwerpen in de gemeente. Wilt u uw mening geven? Ga naar de projectwebsite en klik dan door op de vragenlijst: (Deze link gaat naar een externe website)

Later dit jaar volgt nog een bijeenkomst waarbij we de opgehaalde resultaten en eerste uitwerking van het groenbeleids- en beheerplan met u delen. Houdt de projectwebsite in de gaten voor de datum en locatie.