Rode Kruis (Deze link gaat naar een externe website) RefugeeHelp (Deze link gaat naar een externe website) Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog is er een grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne op gang gekomen. De gemeente ontvangt veel steunbetuigingen uit de gemeenschap en veel inwoners denken er over om thuis vluchtelingen op te vangen of hebben dat al gedaan; hartverwarmend en toont de sociale betrokkenheid van mensen.

Huisvesting

De gemeente Boekel staat in nauw contact met initiatiefnemers die met hulpgoederen naar de grens van Polen rijden en vluchtelingen uit de Oekraïne mee terug brengen. De noodhulp kortdurende opvang wordt in de eerste plaats gerealiseerd bij inwoners, die hebben aangegeven ruimte beschikbaar te willen stellen. Deze particuliere opvang is bij de gemeente in beeld. Het is de bedoeling dat deze opvang kortdurend van aard is en dat de vluchtelingen daarna doorgeleid worden naar opvanglocaties die voor langere tijd beschikbaar is. De gemeente heeft een aantal locaties beschikbaar die gereed worden gemaakt voor langdurige opvang; dit is de locatie Zuidwand, de pastorie in Venhorst en Huize Padua. Hiermee realiseert de gemeente Boekel opvang voor gemiddeld 2 x 17 personen, hoofdzakelijk moeders met kinderen.

De inventarisatie loopt door om verdere opvangmogelijkheden te bekijken. Organisatie, lokale coördinatie, regie en uitvoering wordt vanuit de gemeente door een crisisteam georganiseerd. Wij richten ons alleen op de vluchtelingen uit de Oekraïne; dus niet de Poolse en Russische migranten die meeliften op de stroom vluchtelingen.

Heeft u vluchtelingen opgevangen?

Er zijn inwoners/particulieren die vluchtelingen opvangen. Om zicht te houden op de totale opvang van vluchtelingen is het verzoek om -als u vluchtelingen huisvest- dit te melden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 0492-326800 of per mail aan oekraine@boekel.nl.

Heeft u vluchtelingen thuis opgevangen?

Zorg er dan voor dat ze worden ingeschreven in het BRP bij de gemeente. Op die manier kunnen de vluchtelingen optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen zoals onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Mensen die een paspoort hebben van vóór 2016, dienen eerst een Certificaat van identiteitsverklaring te hebben van de Oekraïense ambassade in Den Haag. Mensen die geen identiteitsdocumenten hebben, dienen zich eerst te melden bij het COA (Centrale Opvang Asielzoekers). Voor de inschrijving kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel via oekraine@boekel.nl of 0492 - 326800.

Begeleiding vluchtelingen en ondersteuning

De individuele begeleiding van de vluchtelingen in Boekel wordt ondersteund door vluchtelingenwerk. U kunt hiervoor contact opnemen met vluchtelingenwerkboekel@gmail.com.

Gezondheidszorg

  • Het Dorpsteam biedt individuele ondersteuning bij hulpvragen – hiervoor kunt u contact opnemen met info@dorpsteamboekel.nl of telnr. 0492 328383.
  • In het gemeentehuis zijn zelftesten beschikbaar om te checken op Corona.
  • De GGD werkt aan een checklist inzake gezondheid / medicijnen / vaccinatie – informatie vanuit de GGD volgt later.
  • Voor huisartsenzorg wordt verwezen naar de huisarts in Uden via de website: www.huisartsenuden.nl (Deze link gaat naar een externe website)– telefoon 0413 260523.

Kledingbank

Vluchtelingen mogen met een doorverwijzing naar de Kledingbank. Hiervoor kan contact opgenomen worden met stephan.tromp@boekel.nl.

Vervoer

Voor noodzakelijk vervoer komt er een algemeen pasnummer per gemeente voor de regiotaxi. Hier kan dan gebruik van worden gemaakt door vluchtelingen.

School / opvang

In nauw contact met de directeuren van de basisscholen en het voortgezet onderwijs zal gezocht worden naar een passende mogelijkheid van onderwijs voor jeugd en jongeren. Hier zal de bibliotheek / Taalhuis ook bij betrokken worden. Veelal kan onderwijs geboden worden via een online verbinding met de Oekraïne.

Vergoedingen / leefgeld

Hier volgt later meer informatie over – dit is nu nog niet bekend.

Huisdieren

Indien er huisdieren meegebracht worden vanuit de Oekraïne, wordt geadviseerd deze dieren in te enten tegen rabiës.

Hulp bieden

Wilt u weten op welke manier u verder nog hulp kunt bieden? Kijk dan eens op platform nederlandvoorvluchtelingen.nl (Deze link gaat naar een externe website). Heeft u andere vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen? U kunt dan contact zoeken via bovenstaande contactgegevens.