Advies en aanvragen

Voor advies en het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij gemeente Meierijstad.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Lukt het niet om uw geldzaken op orde te krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers schuldhulpverlening van Meierijstad via 140413 (spreek in dat u belt voor Meierijstad). De klantmanager bespreekt met u wat u kunt verwachten en aan welke voorwaarden u moet voldoen als u hulp wilt. Uw persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en u krijgt advies over welke hulp het beste bij u past.

Afhankelijk van uw situatie kan Meierijstad onder meer het volgende voor u doen:

  • Informatie en advies
  • Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties
  • Opstellen van een budgetplan
  • Aanmelding minnelijk schuldregelingstraject in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank
  • Saneringskrediet
  • (Budget) Cursus Omgaan met geld
  • Bewindvoering
  • De gemeente Boekel en gemeente Meierijstad werken samen met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van de gemeente ’s Hertogenbosch en diverse andere hulpverlenende instanties.

Crisis

Mensen proberen te lang zelf een oplossing voor hun schuldproblemen te vinden. Of men weet de weg naar hulpverlening niet te vinden. Hierdoor kunnen de problemen groter worden en kunnen er problematische schulden ontstaan. Er is sprake van problematische schulden als er een dreigende ontruiming is of u dreigt te worden afgesloten van gas, water of elektriciteit.

Met een crisismelding wordt alleen geprobeerd de gevolgen van de crisis te beperken.

Wacht niet te lang!

De gemeente Boekel en Meierijstad willen schuldproblematiek zoveel mogelijk voorkomen. Wij nodigen u dan ook uit om vroegtijdig vrijblijvend advies in te winnen. Bijvoorbeeld als het gaat om een verminderde inkomenssituatie en hoe u daar rekening mee kunt houden. Hoe eerder u uw vraag bij Meierijstad stelt, hoe beter (problematische) schulden voorkomen kunnen worden.

Wat verwachten wij van u?

Het traject van schuldhulpverlening is niet vrijblijvend. U blijft zelf verantwoordelijk voor de schulden en van u wordt verwacht dat u alles doet om de schulden af te kunnen betalen. Zonder u kan het probleem niet worden opgelost.