Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?

Schuldhulpmaatje helpt respectvol

SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten en respectvol te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. Jaarlijks krijgen landelijk bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers).

De aanpak van SchuldHulpMaatje is gratis! En een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. De privacy is gewaarborgd. SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties.


Aanmelden kan via de website (Deze link gaat naar een externe website) of per e-mail: schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com. U kunt ook bellen naar 06-30557505.