Voor wie is het bedoeld?

De formulierenbrigade is er voor iedereen. De dienstverlening is gratis.

Formulieren

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van formulieren en aanvragen van Meierijstad, de gemeente of bijv. de Belastingdienst o.a. voor:

  • Bijzondere bijstand, waaronder de collectieve zorgverzekering voor minima, Bereken uw recht en andere inkomensondersteunende regelingen
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag, en andere toeslagen van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
  • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl voor aanvragen van een uitkering Participatiewet voor levensonderhoud
  • Aanvragen DigiD
  • Aanmelding voor schuldhulpverlening en ordenen van uw administratie
  • Participatiefonds van de gemeente Boekel

Afspraak maken

Bel dan met gemeente Meierijstad 140413 (spreek in dat u voor Meierijstad belt).