Voor welke kosten geldt de bijzondere bijstand?

Sommige kosten moet iedereen maken. Denk aan woonlasten en voeding. Hiervoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in bijzondere kosten. Enkele voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

 • een eigen bijdrage die u moet betalen voor ziektekosten, thuiszorg, kraamzorg, medische hulpmiddelen, e.d.
 • kosten voor bewindvoering of mentorschap
 • extra waskosten van kleding bijv. als er sprake is van incontinentie
 • dieetkosten op medisch voorschrift
 • extra kosten door kledingslijtage bijv. door het gebruik van een prothese
 • kosten alarmering
 • extra stookkosten

in zeer bijzondere situaties is ook bijzondere bijstand mogelijk voor inrichtingskosten. Deze bijstand wordt dan vrijwel altijd verstrekt in de vorm van een lening. Er zijn nog veel meer bijzondere kosten. We kunnen ze hier niet allemaal noemen. Het gaat om kosten die u moet maken en die niet voor iedereen gelden. Als u twijfelt of u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand aan kunt vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook als u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, bekijken wij o.a.:

 • of andere partijen of regelingen (bijv. uw zorgverzekering, werkgever, UWV, Belastingdienst, of uw gemeente) al een vergoeding geven;
 • de hoogte van uw inkomen (uit werk, WWB, WIA, Wajong, WW of AOW); ook als uw inkomen iets hoger is dan een bijstandsuitkering, komt u misschien voor bijzondere bijstand in aanmerking;
 • de hoogte van uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, of vermogen in eigen woning);
 • of u mogelijk kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.

Wat is een laag inkomen?

U heeft een laag inkomen wanneer uw totale netto gezinsinkomen per maand (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan de vastgestelde inkomensgrenzen. Heeft u een hoger inkomen, dan komen de door u gemaakte kosten vaak gedeeltelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Meer informatie

In Boekel kunt u bijzondere bijstand aanvragen via gemeente Meierijstad, telefoonnummer: 140413. U moet dan aangeven voor welke gemeente u belt. Spreek dan in dat u voor Meierijstad belt. Dus ook al belt u voor Boekel, u dient Meierijstad in te spreken.