Verhuizen naar het buitenland

Als u voor een langere periode verhuist naar het buitenland of emigreert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Een langere periode betekent minimaal 8 maanden van het jaar. U kunt dit melden maximaal 5 werkdagen voordat u naar het buitenland vertrekt. Uw datum van uitschrijving is altijd de datum waarop u uw aangifte doet.

Voorwaarden

U meldt uw emigratie naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. Let op: uw datum van uitschrijving is altijd de datum waarop u uw aangifte doet. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, kunt u hieronder online aangifte doen met DigiD. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Als niet alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, dan moet u de aangifte persoonlijk aan de balie doorgeven. Als de aangifte ook voor minderjarige kinderen geldt, moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet u regelen als u naar het buitenland verhuist?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Met behulp van de checklist Verhuizen naar het buitenland van nederlandwereldwijd.nl (Deze link gaat naar een externe website) kunt u snel checken wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid.

Meenemen

Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.