Subsidie aanvragen

De gemeente verstrekt subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening (Deze link gaat naar een externe website). In deze Algemene subsidieverordening staat de procedure rondom de subsidieverstrekking. De ingediende aanvragen voor subsidieverlening en -vaststelling moeten voldoen aan de Algemene subsidieverordening.