Het nieuwe standplaatsenbeleid houdt in dat geïnteresseerde standplaatshouders zich kunnen inschrijven voor openstaande plekken. De vergunning wordt voortaan voor vijf jaar afgegeven. De belangrijkste voorwaarden voor een standplaatsvergunning zijn:

  • Een minimumaantal van 10 punten in twee verschillende categorieën. Informatie over de categorieën en de te behalen punten vindt u in het Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021
  • Maximaal 2 standplaatsen per standplaatshouder

Als locaties voor standplaatsen zijn aangewezen:

  • St. Agathaplein in Boekel
  • St. Josephplein in Venhorst

Op beide locaties wordt voor maximaal 10 dagdelen één standplaats toegestaan, met uitzondering van zon- en feestdagen en de marktdag. De aanvraag kan worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Vergunningen voor dagdelen die vrij zijn kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier

Meer informatie? U kunt het Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021 inzien op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-281571.html (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer 0492-326800 of info@boekel.nl.