Direct regelen (Deze link gaat naar een externe website)
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens aanvragen

U vraagt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De verstrekkingsbeperking geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf verstrekkingsbeperking aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u verstrekkingsbeperking  aanvraagt.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens door gemeente

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Verstrekking gegevens bij rechtszaak

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de verstrekkingsbeperking van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.