Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvraag bij de gemeente

Geeft uw werkgever of u de voorkeur aan een schriftelijke aanvraag? Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig heeft krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt. U kunt een VOG ook digitaal aanvragen bij de gemeente. De kosten bedragen voor zowel de schriftelijke als de digitale aanvraag bij de gemeente € 41,35.

Aanvraag bij Justis

Gaat u de VOG digitaal aanvragen? In dat geval zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen € 33,85.

Gratis VOG

De gemeente Boekel brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een VOG verklaring door vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten voor de in de gemeente Boekel gevestigde verenigingen en stichtingen (zie ook www.gratisvog.nl (Deze link gaat naar een externe website)).

Meenemen

Een verklaring omtrent het gedrag moet u persoonlijk komen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Hierbij moet u het volgende meebrengen:

U kunt de aanvraag door iemand anders laten indienen als u deze persoon schriftelijk machtigt en die persoon een geldig legitimatiebewijs toont.

De kosten moeten bij de aanvraag worden betaald. Wij zouden u willen verzoeken de kosten per pin te betalen.

LET OP: Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) dient u het ingevulde aanvraagformulier mee te nemen bij de afspraak in het gemeentehuis. Dit aanvraagformulier verstrekt de instelling of organisatie welke een VOG van u verlangt. Zonder dit ingevulde formulier kunnen wij u helaas niet verder helpen.

De aanvraagformulieren kunt u vinden op de website van Justis (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

  • Online via Justis: € 33,85
  • Digitaal of op afspraak bij de gemeente: € 41,35