Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Boekel woont? Vraag dan een uittreksel BRP aan. Een uittreksel uit de basisregistratie personen moet u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Meenemen

Een uittreksel uit de basisregistratie personen moet u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

  • Hiervoor moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.
  • Een uittreksel voor uw kinderen jonger dan 16 jaar kunt u zelf aanvragen. U moet dan wel op hetzelfde adres wonen.
  • Als u een uittreksel van iemand anders nodig hebt dan hebt u een schriftelijke machtiging nodig. Hiervoor moet u zelf een geldig legitimatiebewijs en een geldig legitimatiebewijs van deze persoon meebrengen.

Bij de aanvraag van het uittreksel moeten ook de kosten worden betaald. Wij verzoeken u de kosten per pin te betalen.

Kosten

  • € 20,00