Afschrift burgerlijke stand

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Voorbeelden van akten

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Voor inwoners van Europa / For European citizens

Bent u woonachtig in het buitenland en daardoor niet in het bezit van DigiD maar een andere voorziening? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken met de digitale voorziening van het land waar u woont.

Are you an European citizen? You can apply for the documents in English with the digital authentication of your country. The municipality Boekel works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. More information on eIDAS (Deze link gaat naar een externe website).

Meenemen

Een uittreksel of een afschrift van de Burgerlijke Stand kunt u opvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Het gaat om akten van geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden.

  • Bij het aanvragen moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.
  • Als u iemand wilt machtigen om een uittreksel op te vragen moet u dit schriftelijk doen. In deze machtiging moet u de reden van machtigen aangeven. Ook moet hierin staan welk uittreksel u nodig hebt en alle gegevens die hierover bij u bekend zijn. De brief moet zijn ondertekend door de gemachtigde en uzelf. U moet bij de aanvraag ook een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde meebrengen.

Bij de aanvraag voor een uittreksel moeten ook de kosten worden betaald. Graag willen wij u verzoeken de kosten per pin te betalen.

Kosten

  • € 16,60