Aanvraag bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat daarnaast uw naam, adres en woonplaats. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse nationaliteit aantonen.

Kosten

€ 20,00