U kunt contact opnemen via info@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326800. Uw signaal komt dan terecht bij de medewerker openbare orde van de gemeente Boekel. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de politie. Bijvoorbeeld via de wijkagent.

Radicalisering en extremisme: wat is het?

We spreken van radicalisering als een persoon of groep de samenleving zó ingrijpend wil veranderen dat het een gevaar is voor de democratie. Dit gaat vaak samen met geweld. We spreken dan van extremisme.