Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De nieuwe regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling is tijdelijk en geldt voor 3 maanden met ingang van 1 maart 2020. Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van onze gemeente.

Voor wie

Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen door de coronacrisis.

Het doel van de regeling is:

  1. Voorzien in het levensonderhoud als uw inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.
  2. Liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. De Rijksoverheid vraagt zelfstandigen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om geen aanvraag in te dienen. Dit ontlast de uitvoering maar draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.

Voorwaarden

  1. U moet in Nederland wonen en uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
  2. U moet aantoonbaar voldoen aan de uren-eis voor zelfstandigenaftrek. Dat wil zeggen u werkt 1.225 uur per jaar ofwel ongeveer 24 uur per week als zelfstandige.
  3. U moet aantoonbaar bedrijfsmatig actief zijn geweest. U stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd. Dus voor 17 maart 2020.

Hoogte van de uitkering

Levensonderhoud: uw inkomen vullen we aan tot het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden. € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De uitkering is een inkomensaanvulling voor maximaal 3 maanden. Wij houden rekening met te verwachten inkomsten uit zelfstandigheid.

Voorwaarde is dat u naar waarheid verklaart dat uw inkomen naar verwachting door de coronacrisis in de periode van ondersteuning minder is dan het sociaal minimum. U moet wijzigingen in uw inkomenssituatie zelf doorgeven. Achteraf controleren wij het daadwerkelijk genoten inkomen.

Lening voor bedrijfskapitaal: Om hiervoor in aanmerking te komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn door de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157. De maximale looptijd van deze lening is 3 jaar.

Aanvragen

Start een aanvraag via www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad/ (Deze link gaat naar een externe website). Gebruik het formulier “Start direct een Coronavirus COVID-19 aanvraag” op SOLO. Ondernemers die zich voor 27 maart 2020 al via SOLO hebben gemeld of gebruik hebben gemaakt van het oude “Bbz aanvraagformulier” hoeven niet opnieuw de Tozo aanvraag in te vullen. Wel vragen wij mogelijk nog aanvullende informatie op. U krijgt daarover dan bericht.

Vragen

Heeft u vragen stel ze gerust via zelfstandigen@meierijstad.nl. Of bel op werkdagen 14 0413. Als u belt noem dan Meierijstad als gemeente waar u voor belt.

Inlichtingenplicht

Doet u een beroep op deze regeling, dan moet u aan de gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, passen wij de uitkering aan of zetten de uitkering stop. Wij zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en u daarnaast een boete op te leggen.

Technische problemen met SOLO

Heeft u als ondernemer/aanvrager technische problemen met SOLO? Ervaart u problemen met de aanvraag? Dan verwijzen wij u naar de  veel gestelde vragen pagina https://www.ondernemersregelingen.nl/faq van SOLO. Hier vindt u direct de meest voorkomende oplossingen. Ook kan u dan rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van SOLO. U kan ook een e-mail sturen naar it@imk.nl.

Overige maatregelen

Volgt u vooral de voortgang van de nader uit te werken maatregelen via:

Deze laatste 2 websites geven de meest volledige en actuele informatie aan ondernemers. Kijk vooral ook naar de overige regelingen waar u mogelijk een beroep op kan doen.

Deze informatie is ook opgenomen op de website van onze uitvoerder voor deze regeling gemeente Meierijstad https://www.meierijstad.nl/home/nieuws_3190/item/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo_11522.html (Deze link gaat naar een externe website)