Wie wordt mijn nieuwe leverancier van hulpmiddelen?

Dat is momenteel nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat de nieuwe leverancier het hulpmiddel overneemt van het Hulpmiddelencentrum. De curatoren zijn op dit moment alle mogelijkheden aan het uitzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat u als cliënt daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Als er een nieuwe leverancier is, moet ik dan opnieuw weer maanden wachten?

Daar kunnen we helaas niks over zeggen, we zullen proberen om uw situatie zo snel als mogelijk op te lossen.

Ik heb mijn hulpmiddel niet meer nodig (wegens overlijden of fysiek herstel), wordt het hulpmiddel nog wel opgehaald?

Ja, onze locaties zijn gewoon open, alle hulpmiddelen worden gewoon opgehaald. Als u nog geen ophaalafspraak heeft gemaakt kunt u dit gewoon alsnog doen. 

Doen jullie nog reparatieverzoeken?

Ja, onze locaties blijven open totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Reparatieverzoeken worden nog steeds opgepakt.

Gaat mijn reparatie of service afspraak nog steeds door? 

Ja, onze locaties blijven gewoon open totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Reparatieverzoeken gaan gewoon door.

Ik zou een nieuw en/of ander hulpmiddel van jullie ontvangen. Komt dat nog?

Indien mogelijk en op voorraad zullen we altijd kijken naar een passend hulpmiddel voor u. In het geval het Hulpmiddelencentrum zelf geen hulpmiddel kan leveren, zullen we onze uiterste best doen om op een andere manier een geschikt hulpmiddel voor u te vinden of om samen met de gemeente de juiste acties voor u uit te zetten.

Moet ik mijn hulpmiddel inleveren?

Nee, u hoeft uw hulpmiddel niet in te leveren. U ontvangt de komende periode via de gemeente of via de curatoren de gegevens van de leverancier die uw hulpmiddel overneemt en waar u voor service terecht kan. Tot die tijd zullen wij zorg dragen voor service aan uw hulpmiddel.

Wie zorgt voor een nieuwe verzekering van mijn elektrische voertuig. Verzekeringen lopen tot en met april 2020. Dit zal worden meegenomen bij de overdracht naar een nieuwe leverancier.

Ik heb een hulpmiddel geleend (uitleen via zorgverzekeraar), moet ik dat nu terugbrengen? 

Nee, dat hoeft u niet terug te brengen. De uitleenactiviteiten gaan voorlopig door.

Ik wil / heb een kraambed aangevraagd, kan dat nog wel geleverd worden?

Ja, de uitleenactiviteiten, dus ook van kraambedden, gaan voorlopig door.

Ik maak via het Hulpmiddelencentrum gebruik personenalarmering. Blijft dat werken? 

Ja, bestaande overeenkomsten met gebruikers van personenalarmering worden niet gestopt. U kunt dus gewoon blijven vertrouwen op uw alarmeringssysteem.

Gaan scholingen voor de thuiszorg door?

De eerstvolgende trainingen zijn afgelast i.v.m. de corona-crisis. Wat er daarna gebeurt is nu nog niet duidelijk. U ontvangt bericht als u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Gaat de langdurige uitleenzorg door (kindervoorzieningen)?

Ja, ook deze uitleenactiviteiten gaan gewoon door.

Waarom is dit gebeurd?

Daar kunnen we nu helaas nog niks over zeggen. De curatoren zullen een onderzoek instellen naar de oorzaak van dit faillissement.