Er zijn ook heel mooie dingen gebeurd: de muziek voorstellingen bij St Petrus, we zien nu dat er meer mensen behulpzaam zijn voor de ouderen en de buren. Het is een andere tijd, een tijd waarin we meer met ons gezin samen zijn en wellicht ook een moment van bezinning en meer rust.

We zien dat de maatregelen tot nu toe goed opgevolgd worden en ook afgelopen weekend tijdens de paasdagen is alles goed gegaan. Iedereen bedankt voor de discipline die getoond wordt!

Afval

Het voorjaar is traditioneel een moment om de grote schoonmaak te doen. Dit betekent dat het soms wat drukker is bij de milieustraat maar tot nu toe is het allemaal goed gegaan. Er zijn wel extra maatregelen nodig: zo worden mensen gefaseerd binnen gelaten om daarmee de afstand te garanderen. We vragen begrip voor de extra wachttijden die daarmee ontstaan. Breng het afval wel naar de juiste plaats en ga het niet dumpen op een plek die daar niet voor bedoeld is.

Oud papier

Het ophalen van oud papier zal in Boekel gewoon doorgaan. Normaal gesproken was het ook mogelijk om op zaterdagochtend oud papier te brengen bij de Waterval (het sportpark). Op deze locatie is de ruimte echter wat beperkt en de oudere vrijwilligers lopen natuurlijk wel meer risico. Vandaar dat er besloten is om deze locatie voorlopig te sluiten. Inwoners van Boekel wordt gevraagd begrip te hebben voor deze situatie en het oud papier op de reguliere manier eenmaal per maand aan te bieden.
In Venhorst is de situatie anders. Hier werd oud papier opgehaald door de KBO. Er is besloten om dit voorlopig niet te doen in verband met het Corona virus. Inwoners van Venhorst en Huize Padua kunnen elke zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur het oud papier brengen naar de inzamellocatie aan de Zanddelweg in Venhorst. Ook hier het verzoek om rekening te houden met de voorschriften van het RIVM; dus blijf thuis als u verkouden bent en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Textielinzameling

We merken dat inwoners deze tijd ook aangrijpen om het huis (en de kledingkast) op te ruimen. Het is de afgelopen weken meermaals voorgekomen dat textielcontainers op enkele locaties overliepen. Doordat landen de grenzen hebben gesloten, is de afzet van gesorteerd textiel lastiger geworden. Het bedrijf, wat voor ons de inzameling doet, gaat het ingezamelde textiel vooralsnog tijdelijk opslaan in een loods. We willen iedereen vragen om kleding voorlopig thuis te bewaren, geen zakken naast een overvolle container te leggen en geen textiel bij het huishoudafval te gooien. Alvast bedankt voor ieders begrip om deze tijdelijke situatie te overbruggen.

Peelrand Wonen

Peelrand Wonen heeft iedere 1e week van de maand een publicatie in het Weekblad Boekel Venhorst. Dit is voor hen een prima manier om de maatregelen, die genomen worden te communiceren.

  • In eerste instantie was er voor gekozen om alleen de spoed eisende reparaties uit te voeren maar men gaat nu ook kijken hoe op een veilige manier de niet-spoedeisende reparaties uitgevoerd kunnen worden. Vermoedelijk hebben we nog wel een tijd te maken met aangescherpte maatregelen vandaar.
  • Ook de verhuurprocessen lopen natuurlijk gewoon door. Bezichtigingen door de nieuwe huurder worden nu pas gedaan als de woning leeg is om de risico’s te beperken.
  • Indien huishoudens problemen hebben met het betalen van de huur (of deze binnenkort verwachten door de crisis) wordt men verzocht om zich bij Peelrand Wonen te melden. Samen kan men dan naar een passende oplossing zoeken.

Sport

De huidige maatregelen hebben veel impact op de sportverenigingen. Natuurlijk in de eerste plaats omdat er bij elke vereniging wel iemand is die direct of indirect getroffen is door Corona. Het sporten zelf komt nu even op de tweede plaats. De meeste sporten hebben op een of andere manier te maken met fysiek contact en dat is nu niet mogelijk. Helaas liggen nu dus veel sport gerelateerde verenigingen en stichtingen noodgedwongen stil en ook de competities liggen stil.  Wat je nu ziet is dat meer mensen individuele sporten gaan doen zoals hardlopen en fietsen en niet in groepsverband. Het is even afwachten hoe de maatregelen in de toekomst afgebouwd kunnen worden en op welke manier er in de toekomst dan gesport kan worden.
In Boekel zijn we gewend dat we vaak onze eigen problemen aanpakken en oplossen. In de contacten die de ambtenaren met de verenigingen hebben merk je dat ook. Op dit moment geven de verenigingen aan dat ze zich zorgen maken voor de toekomst maar al met al gaat het best goed en zie je dat verenigingen veerkracht tonen. Uit de contacten, die ik zelf heb, merk ik dat verenigingen wel last hebben van het feit dat er nu minder inkomsten komen uit de kantine en dat maakt het financieel lastiger.
In dat opzicht wil ik er op wijzen dat verenigingen net als ondernemers de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de landelijke maatregelen. De TOGS regeling geeft de mogelijkheid voor een vergoeding om de vaste kosten te dekken (eenmalig bedrag van 4000 euro) en de NOW regeling, geeft een compensatie voor een groot deel van de personeelskosten. Als hier vragen over zijn dan wil ik verzoeken om contact op te nemen met de gemeente. We proberen als college zaken regionaal af te stemmen en op dezelfde manier op te trekken waar het kan.

Ik ben er van overtuigd dat, met het goede verenigingsleven wat we kennen in Boekel, de leden en de sponsors trouw blijven aan de club en de verenigingen blijven steunen. Op die manier kunnen we samen deze moeilijke tijd doorkomen en er wellicht nog sterker uit komen.

We zien ook nieuwe initiatieven op sportgebied. De sport- en beweegcoaches werkzaam bij Stichting Binnensport Boekel doen bijvoorbeeld hun best om Boekel ondanks alle beperkingen in beweging te houden. Elke dag wordt er een nieuwe beweegopdracht of beweegkaart op Facebook en de website gezet. Deze proberen ze zoveel mogelijk voor een brede doelgroep op te zetten. Ze zijn o.a. voor de schooljeugd, maar vaak ook erg leuk om met het hele gezin uit te voeren. Bij de ouderen (Sint Petrus) worden buiten bewegingslessen gegeven en elke week worden de sporters per e-mail ondersteund om de conditie en fitness op peil te houden via het thuis fit programma met specifieke oefeningen voor elke categorie en niveau.

Tot slot. Wat me het meeste opgevallen is in de afgelopen weken zijn de extra sociale initiatieven. Zoals gezegd de muzikale optredens bij St Petrus, de verjaardag van Bjorn maar ook de hulp die ouderen krijgen van de buren voor de boodschappen of eenvoudige klusjes. Ik begrijp dat het voor iedereen een lastige tijd is, maar op deze manier kunnen we laten zien dat we in Boekel en Venhorst een hechte gemeenschap zijn en dat we samen verder komen!

Marius Tielemans,
wethouder Ruimte, Infrastructuur en Sport