Beste inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua,

Wat doet het Corona-virus ons pijn. Tot groot verdriet zijn opnieuw dorpsgenoten ons ontvallen, vaak gestorven door het Corona-virus. We hebben elkaar nu hard nodig om dit grote verdriet te delen en elkaar te troosten en bij te staan. Ik condoleer de families met het wegvallen van hun dierbaren. Het valt zwaar om in kleine gezelschappen afscheid te nemen. Afscheid nemen zonder na afloop met elkaar te kunnen praten. Afstand houden in plaats van elkaar omarmen, een hand geven, knuffelen en troosten. Ik wens alle families heel veel sterkte met dit verlies.
Ik waardeer zeer dat velen nauwkeurig bijdragen om het virus eronder te krijgen. Laten we allen ons uiterste best doen de noodzakelijke maatregelen correct uit te voeren. De bekende uitdrukking, voorkomen is beter dan genezen, is nu zeker van toepassing. En we hebben nog een lange weg te gaan. En daarmee waarderen we ook het beste de inzet die doctoren, huisartsen, verzorgenden en verplegers nu dag en nacht uitvoeren. Vele weken zetten zij zich al met veel energie en deskundigheid in om getroffen, zieke dorpsgenoten beter te maken. Dat alleen al verdient onze medewerking om met zijn allen de maatregelen secuur en goed na te leven. Huisartsen, doctoren, verzorgers en verplegers verdienen alle lof om onder deze zware en emotionele omstandigheden hun waardevolle bijdrages te leveren.
Wat hartverwarmend is, zijn de mooie initiatieven om iets voor elkaar te betekenen. Kapel M4 met een opbeurend muzikaal optreden bij ons verzorgingshuis Sint Petrus. Keurig verantwoord georganiseerd, ontspannend voor de bewoners, met zorg voor elkaar. Ook het filmpje van onze ondernemersvereniging met de vele hartjes steekt figuurlijk een hart onder de riem. (#samenstaanwesterk #letopelkaar). Sambaband Sambanda draagt met boeiend slagwerk bij om vooral wat glimlachen tevoorschijn te kunnen toveren. We leven met elkaar mee, en dat doet goed en dat voelt goed.

Beste inwoners,
Zorg voor elkaar, maar blijf ook goed voor jezelf zorgen. Samen de schouders eronder betekent nu: wees voorzichtig en terughoudend. Hou letterlijk afstand, maar blijf in woord en gebaar sterk verbonden met elkaar. Ik wens u heel veel kracht, ik reken op u.

Pierre Bos,
Burgemeester gemeente Boekel