Hoe gaat het met de inwoners uit Boekel, Venhorst en Huize Padua?

Het lezen van het Weekblad Boekel – Venhorst is erg confronterend. De pagina’s met rouwadvertenties laten de harde werkelijkheid zien wie ons de afgelopen dagen ontvallen zijn. We nemen op afstand afscheid, het kan helaas niet anders. De nabestaanden condoleer ik met dit verlies en ik wens ieder heel veel sterkte met het verlies van de dierbare. Daarnaast klinken in Noord-Brabant voorzichtig de eerste bescheiden veranderingen door waar we hoop uit kunnen putten.   

Hoe voeren de inwoners uit onze dorpen de maatregelen uit?

Goed! De inwoners uit onze dorpen verdienen complimenten. De maatregelen worden correct nageleefd. Ik begrijp heel goed dat soms enige twijfel optreedt, hoe het beste gehandeld kan worden. Denk altijd aan de kernboodschap: blijf bij voorkeur thuis, houd minstens 1.5 meter afstand, voorkom groepsvorming, handen wassen.  Dus is het stil in onze dorpen. Heel onwezenlijk!!!

Wat vindt u van de ondersteunende initiatieven die plaatsvinden?

Knap!! Voor alleenwonende ouderen zijn de maatregelen heel erg zwaar. Geen bezoek, ondertussen al wekenlang, natuurlijk wel een telefoontje, ook zwaaien op afstand, maar het echte contact ontbreekt. Dan waren de optredens van kapel M4, Sambanda, Sander Bekkers welkome opluisteringen en een fijne ontspanning. Voor de bewoners hoogtepunten om naar uit te kijken, voor de muzikanten een warme bijdrage. Waardering dus voor alle mooie initiatieven, zoals kinderen die een boodschap met stoepkrijt achterlaten voor het huis van hun opa en/of oma. Spandoeken met opbeurende teksten, de “Berenjacht” het speuren naar beren voor het raam door de kinderen bij een wandelingetje, veel kinderen die mooie tekeningen en kaartjes maken voor de ouderen. Kinderen die cakejes bakken voor de mensen in de zorg, de geschonken wol aan de bewoners van St. Petrus zodat ze kunnen breien en haken, de video (het filmpje) van onze ondernemers. Leerkrachten die via de digitale weg in contact willen blijven met de kinderen.

Welke hulp en ondersteuning kan de gemeente bieden?

Uiteraard willen wij onze inwoners van dienst zijn. Laat duidelijk zijn dat alle vragen gesteld mogen en kunnen worden. Ik vraag wel ieders begrip voor het feit dat wij niet altijd meteen alle antwoorden paraat hebben. Onderwerpen die door onze regering bepaald en besloten worden, voeren wij nadien naar eer en geweten zo zorgvuldig en snel mogelijk uit. Doel is het leed zoveel mogelijk te verzachten. Een voorbeeld is de coulanceregeling van de BSOB aangaande de lokale belastingen voor alle belastingplichtigen.

Wat kunnen de inwoners voor elkaar betekenen?

Kijk naar elkaar om, blijf dat doen. En in de thuissituatie: houd het gezellig en heb geduld met elkaar, we hebben nog een stevige periode te gaan. En beste kinderen: neem de school en opleiding serieus. Het is niet voor pap of mam, niet voor de docent, het is voor jou van belang het gaat om jouw toekomst! Docenten en kinderopvang dank en respect voor jullie belangrijke werk.

Hoe ervaart u deze bijzondere, bizarre weken?

Het zijn voor ons allen zware weken. Gezondheid is een groot goed. We moeten voor elkaar de maatregelen dus correct  blijven uitvoeren. Voor vele ondernemers zijn deze weken fnuikend en ze zijn zwaar gedupeerd. Toch zie ik nog steeds zelfbewuste gemeenschappen Boekel, Venhorst en Huize Padua. Het wegvallen van dierbaren raakt ons diep, doet erg veel pijn. Desondanks bemerk ik wilskracht om verder te gaan. 

Wat verwacht u de komende weken?

We realiseren ons dat ook de komende weken nog zware weken zullen zijn. We rechten met zijn allen de rug. Ik kijk uit naar de tijd na de corona om weer invulling te kunnen geven aan het onderlinge contact, de aandacht voor elkaar, het samenzijn, dat we nu zo missen.