Beste inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua,

De gevolgen van het Corona-virus worden steeds zwaarder. Inmiddels heeft dit virus helaas ook in onze gemeenschappen voor dodelijke slachtoffers gezorgd. Mede namens het gemeentebestuur condoleer ik de nabestaanden met het grote verlies en wens ik alle nabestaanden veel sterkte toe.

Sterkte ook voor de Corona-patiënten. Gelukkig verneem ik in telefoongesprekken dat menigeen alweer herstelt. Dat doet goed. En nogmaals uitzieken heeft tijd nodig. Ik waardeer zeer dat velen de Corona-patiënten helpen met hand- en spandiensten. Dank daarvoor, en blijf in je omgeving kijken om waar mogelijk iemand bij te staan.

Wat ik opnieuw wil vragen en benadrukken is om met zijn allen de maatregelen uit te voeren die nodig zijn om het virus onder de knie te krijgen. We hebben echt ieders medewerking nodig. Geen handen schudden, houd ruim afstand t.o.v. elkaar, mijd groepsvorming ook buiten bij een wandeling e.d. , werk zoveel mogelijk thuis, help elkaar slim en praktisch. Doe het niet alleen voor jezelf maar juist voor de ander. Samen krijgen we het virus eronder.

Tot slot spreek ik mijn grote waardering uit voor allen die dagelijks hun uiterste best doen “het gewone leven” in onze samenleving draaiende te houden.  Besef dat het er toe doet, samen zorgen we voor een toegevoegde waarde. Complimenten en dank.

Pierre Bos,
burgemeester gemeente Boekel