Algemene regels/voorzieningen betreffende hondenpoep

Uitlaatplaatsen in Boekel

  • Kruispunt Spechtlaan en Wielewaallaan
  • Franse Pad, ter hoogte van begin Stenderpad
  • Statenweg, naast de dierenweide

Loslopen

Binnen de bebouwde kommen van de gemeente Boekel geldt een aanlijnplicht (APV). Buiten de bebouwde kommen mogen honden dus in principe los lopen, tenzij anders aangegeven, bijvoorbeeld in de trimbossen in Boekel (tekst APV staat hieronder). Vanaf april 2023 is op de Burgt fase 1a een tijdelijk hondenlosloopveld. Afhankelijk van het gebruik en de ervaringen wordt er daarna geïnvesteerd in een structureel hondenlosloopveld.

Hondenpoep

Het is verboden om hondenpoep te laten liggen. Het is verplicht om een zakje bij u te hebben om hondenpoep in te doen of een schepje om de hondenpoep mee op te ruimen. Dit is geregeld in artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hondenafvalzakjes

Zakjes om uitwerpselen in te doen zijn verkrijgbaar via internet, bij dierenspeciaalzaken en bij het gemeentehuis.

Hondenbelasting

In de gemeente Boekel wordt geen hondenbelasting geheven.

Overtredingen

Hond loslopen waar dit niet mag € 100
Honden loslopen in speeltuinen € 150
Niet opruimen van hondenpoep € 150
Geen ruimmiddel bij hebben € 100
Administratiekosten per boete € 9

Regels hondenpoep in APV

Artikel 2:57 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;
c. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd;
d. op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
3. Degene bedoeld in lid 1 is verplicht een ruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond; de eigenaar of houder van de hond is verplicht dit ruimmiddel op eerste vordering van een toezichthouder terstond te laten zien.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.