Schadeclaim indienen

  • Bent u verzekerd? Meld u dan eerst de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.
  • Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf een schadeclaim indienen bij de gemeente.

Dit kan via het aangifteformulier (PDF, 213.0 kB). Op het formulier geeft u duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht. Bij het formulier voegt u bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen.

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw schadeaangifteformulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in.

Meer informatie?

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente (Deze link gaat naar een externe website) vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel 0492 326800 of via info@boekel.nl.

Documenten

Aangifteformulier schade Gemeente Boekel (PDF, 213.0 kB)