Gemeente Boekel zet mantelzorger in het zonnetje

donderdag 27 jun 2024

In juni worden traditiegetrouw de mantelzorgwaarderingen uitgereikt. Ook in de gemeente Boekel ontving dit jaar een aantal inwoners zo’n mantelzorgbon als blijkt van waardering voor hun inzet en/of zorg aan een hulpbehoevende in de gemeente.

In Boekel overhandigde wethouder Henri Willems de mantelzorgbon aan dhr. Sitepu. Wethouder Willems: “Het is bijzonder dat zoveel mensen zich steeds opnieuw iedere dag weer inzetten voor hun naasten. Een maatschappij kan alleen optimaal functioneren wanneer mensen zorgen en omzien naar elkaar. Een complimentje voor al deze mantelzorgers is zeker op zijn plaats!”.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde!

In november wordt daarnaast ieder jaar voor alle mantelzorgers een mantelzorglunch georganiseerd. Dit in het kader van de landelijke mantelzorgdag op 10 november. De gemeente Boekel is erg blij met het grote aantal mantelzorgers in haar gemeente en wil hen op deze manier, met een lunch en een waardebon, toch even in het zonnetje zetten.

Echter soms zijn sommige mantelzorgers, bewust of onbewust, niet in beeld bij de gemeente. Dus kent u of bent u zelf mantelzorger, meldt u dan aan bij het Dorpsteam Boekel.

Wat is de mantelzorgwaardering of – compliment?

De mantelzorgwaardering, ook wel het mantelzorgcompliment, is een blijk van waardering voor mantelzorgers van hulpbehoevenden in de gemeente. Deze wordt elk jaar aan mensen uitgereikt die zich een flink aantal uren per week geheel belangeloos inzetten voor een naaste, zoals een familielid of een buurtgenoot. Het is een (kleine) compensatie voor de kosten die de mantelzorger maakt en biedt de gelegenheid om iets te leuks te kopen of te doen. U vraagt het mantelzorgcompliment aan bij de gemeente.