Interview met burgemeester Caroline van den Elsen

dinsdag 11 jun 2024

Interview

Burgemeester Caroline van den Elsen over drie jaar burgemeesterschap van de gemeente Boekel

Op 1 juni 2024 was Caroline van den Elsen drie jaar burgemeester van de gemeente Boekel. Hoe kijkt zij terug op deze periode? Wat zijn de belangrijkste ervaringen die zij wil delen? Hoe ziet zij de toekomst? Veel vragen en daarover gingen we samen in gesprek.


Hoe zijn deze drie jaren als burgemeester van de gemeente Boekel u bevallen?

Het klinkt misschien heel cliché maar het is echt zo. De afgelopen drie jaren zijn voorbijgevlogen. Op 1 juni 2021 ben ik geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Boekel. Deze keuze maakte ik natuurlijk niet alleen maar in overleg met mijn partner en gezin. Want een functie als burgemeester is geen 9-tot-5 functie. Steun en hulp van het thuisfront zijn daarbij onontbeerlijk.
Ik vind het een eer om burgemeester van zo’n mooie gemeente en gemeenschap te mogen zijn. Het is prachtige baan met een grote verantwoordelijkheid. Een baan waarin je van betekenis kunt zijn voor de lokale gemeenschap en haar inwoners.
Als burgemeester probeer ik daarom zoveel mogelijk in contact te staan met onze inwoners. Ik vind het belangrijk benaderbaar en aanspreekbaar te zijn. In onze gemeente zijn de lijntjes tussen burgers en bestuur gelukkig kort.

Hoe vindt u dat het gaat?

Van collega’s hoor ik dat zij vinden dat het prima gaat, daar ben ik erg blij mee. Ook persoonlijk ben ik van mening dat het goed gaat. Samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers proberen we de juiste dingen te doen en werken we dagelijks aan een mooie toekomst voor onze gemeente. En dat doen we niet onverdienstelijk!
Boekel is een krachtige zelfbewuste gemeente waar het goed wonen en leven is. Dat ervaren onze inwoners niet alleen maar dat wordt ook gezien door de gemeenten om ons heen. Zowel regionaal als landelijk worden we vaak aangehaald als kleine gemeente die prima in staat is de opgave waar ze voor staat te realiseren.

Ik vind dat we wel wat trotser mogen zijn op wat we binnen onze kleine gemeente realiseren!

Kunt u enkele aandachtspunten of mooie ervaringen noemen?

De afgelopen periode van drie jaar wil ik vergelijken met een treinreis. Midden in Coronatijd, op 1 juni 2021, stapte ik met wat handbagage in op gemeentestation Boekel en sindsdien rijd ik mee op de gemeentetrein. Soms rijdt de trein wat zachter en soms met versnelling. Maar daarna weer snel stabiel op koers. Er waren successen maar ook soms tegenvallers maar samen met het college en de raad wist ik steeds weer op koers te blijven en het tempo op te pakken. Mijn kennis groeide en mijn koffers vulden zich.

De hierboven gemaakte treinvergelijking heeft natuurlijk te maken met situaties in en rondom de gemeente Boekel, die op mijn pad kwamen als burgemeester. Ik denk dan aan de afwikkeling van de Randweg, de ontwikkeling van de Zuidwand, de realisatie van diverse woningbouwplannen, maar ook de opvang van vluchtelingen. En niet te vergeten ons goed functionerend sociaal dorpsteam en de investeringen in een aantal belangrijke sportvoorzieningen. Daarnaast is hard gewerkt aan de versterking van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Immers de gemeente Boekel is gebaat bij bestuurlijke continuïteit.

Ik vind het belangrijk dat de lopende zaken binnen de gemeente goed afgerond worden en dat nieuwe zaken opgepakt worden. Continuïteit van het werk binnen de gemeente is voor mij een constant doel, naast de hectiek van de dag.

Cruciaal vind ik dat we ons ambtelijke huis op orde hebben. Ondanks de krappe arbeidsmarkt lukt het ons gelukkig nog steeds om goede gedreven mensen aan ons te binden en de uitvoeringskracht op orde te houden.

Het belang om als gemeente regionaal samen te werken wordt steeds groter. Want de opgaven waar we als gemeenten voor staan zijn vaak zodanig complex dat ze niet door individuele gemeenten alleen gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking met andere buurgemeenten, de regio en andere overheden en partners is hierbij noodzakelijk.
Als burgemeester ben ik niet alleen lokaal maar ook regionaal en landelijk actief. Om als kleine gemeente serieus genomen te worden moet je vol meedoen. De intensieve tijdsbesteding die dit vraagt wordt weleens onderschat.

Wat is er bijzonder aan uw werk? Waar ligt uw passie?

Ik weet dat ik mijn werk nooit alleen kan doen en altijd afhankelijk ben van inwoners, de gemeenteambtenaren, het college, de raad, samenwerkende partijen of zelfs andere gemeentes. Samenwerking is steeds een kernwoord bij dit alles.

Ik heb wel gemerkt dat de Boekelnaar niet bestaat maar dat Boekel juist een heel divers patroon aan inwoners heeft. Maar al die mensen samen maken Boekel tot een hechte en sociale gemeenschap. Een gemeenschap waar ik graag deel van uit maak.


Ik zie het als een belangrijke rol voor gemeentes om te zorgen dat alle inwoners aandacht krijgen en dat niemand afhaakt of dat men van elkaar vervreemdt. Als burgemeester heb ik het voorrecht om iedere dag met mensen te werken en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik denk dat we als gemeentelijke overheid mensen moeten stimuleren om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Daar waar nodig en mogelijk moeten we hen ondersteunen.

Toch nog even dié vraag. U bent de eerste vrouwelijke burgemeester van Boekel, heeft dat nog bijzonderheden opgeleverd?

Daarop ben ik zeker trots maar ik ben ervan overtuigd dat mijn benoeming in de eerste plaats gebaseerd is op mijn kwaliteiten als persoon. Vaak worden mannen bestempeld als meer zakelijk en vrouwen als meer communicatief en sensitief. Echter de genoemde kwaliteiten zie je vaak ook vice versa.

Wat mij betreft gaat het burgemeesterschap ten alle tijden om dienstbaar leiderschap en niet werken vanuit macht. Iedere burgemeester geeft verder zijn of haar invulling aan deze functie.

Als college van burgemeester en wethouders zijn wij vaak direct aanspreekbaar. Maar door onze volle agenda’s is het toch nodig om een afspraak te maken. Voor echt dringende zaken wordt vanzelfsprekend meteen ruimte gemaakt.
Van mijn ambtelijke collega’s krijg ik weleens de opmerking dat ik niet overal bij betrokken of aanwezig hoef te zijn. Maar dat is de aard van het beestje. Ik vind veel zaken ook echt interessant en wil er dan meer van weten. Waarschijnlijk had ik me als man ook zo gedragen.

Hoe ziet u de toekomst?

Regelmatig wordt mij hiernaar gevraagd. Ik benadruk dat we trots mogen zijn op waar we nu staan. De afgelopen decennia is binnen de lokale democratie een grote slag gemaakt op het gebied van professionaliteit, ondersteuning en integriteit. Positieve veranderingen in het openbaar bestuur. Maar helaas hebben de veranderingen niet op alle fronten tot verbetering geleid.

Ik hoor u misschien denken. Dat is hier, in de gemeente Boekel, niet het geval. Inderdaad we mogen in onze kleine gemeenschap niet klagen. De afstand tussen het bestuur (raad en college) en de inwoners is hier aanzienlijk kleiner dan in andere delen van het land.
Maar helaas is ook het opkomstpercentage in onze gemeente, met nog geen 54% bij de gemeenteraadsverkiezingen, niet om naar huis te schrijven. En ook de gemeente Boekel kende bij de laatste provinciale en landelijke verkiezingen een groot aantal, ik noem ze toch maar even ‘proteststemmen’. Dus ook in Boekel mogen we niet achteroverleunen en moeten we werken aan vergroting van het vertrouwen in de lokale democratie.
We moeten op allerlei manieren blijven investeren in direct contact met de inwoners en blijven zoeken naar manieren om de vertrouwensband tussen inwoners en bestuurders en politici verder te versterken. In Boekel zijn we met deze uitdagingen volop bezig.

Ik ben positief en vol vertrouwen in de toekomst.

Kunt u kort omschrijven wat uw visie is voor onze gemeente en gemeenschap?

Ook in onze gemeente staan we de komende jaren voor forse uitdagingen. De financiële (vermogens)positie is de afgelopen jaren versterkt. Echter de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit zijn zeer beperkt. Vanaf 2026 kunnen we, als gevolg van de kortingen vanuit het Rijk, geen sluitend meerjarenperspectief meer presenteren. Wanneer het nieuwe kabinet niet met oplossingen komt, ontkomen we niet aan bezuinigingen en zullen we mogelijk bepaalde activiteiten en investeringen moeten stoppen of uitstellen. Hieraan moeten we zeker aandacht besteden.
Ik sluit graag af met twee belangrijke sleutelwoorden voor de toekomst: nabijheid en burgerkracht.

Ik geloof in nabijheid: Boekel, Venhorst en Huize Padua zijn gemeenschappen die we kennen en begrijpen. We zijn een gemeente waar we dicht bij onze inwoners staan. Waar we weten wat er leeft en daarop kunnen inspelen.

Ik geloof in burgerkracht: Boekel, Venhorst en Huize Padua zijn gemeenschappen waar zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van de inwoners de komende jaren het verschil zullen maken.

Nabijheid en burgerkracht: sleutelwoorden voor de toekomst van de gemeente Boekel!

Gemeente Boekel is een gemeente waar inwoners graag wonen, die op alle fronten gastvrij en actief is. Een zelfbewuste gemeente met een warme hechte gemeenschap met een actief verenigingsleven. Geweldig om hierin voorop te mogen gaan. Ik zeg met volle overtuiging: ik ga graag nog een periode van drie jaar, of zelfs langer, voor u aan de slag!

Dank Caroline voor het prettige gesprek!


Foto’s: ShantiMedia
Interview: Dorine Cornelissen, communicatieadviseur gemeente Boekel